TOMITAが施工した壁面緑化の事例を見る

下北沢の美容院Acotto La'bas店内緑化

屋内壁面緑化事例

dscf3484

dscf3485 dscf3493 dscf3497

トップへ戻る